Jak používání CO2INu snižuje emise?

1. Oteplování planety je způsobeno vypouštěním skleníkových plynů

Kvůli nadměrnému spalování fosilních paliv, odlesňování planety a průmyslovému chovu hospodářských zvířat se v atmosféře zvyšuje podíl plynů, které ohřívají planetu a destabilizují zemské podnebí.

Dopady klimatické změny pociťujeme již nyní. Abychom zabránili nejhorším dopadům globální změny klimatu, musíme v příštích třiceti letech naše ekonomiky zcela zbavit uhlíkových paliv a zdrojů.

2. EU a systém emisních povolenek

Ve snaze snížit exhalace skleníkových plynů zavedla EU v roce 2005 systém emisních povolenek, ve kterém jedna povolenka odpovídá jedné tuně skleníkových plynů. Firmy působící v odvětvích s největším dopadem na klima musí měřit své emise a jednou ročně odevzdat počet povolenek odpovídající jejich reálným emisím.

3. Snižování počtu emisních povolenek

Každý rok uvolní Evropská unie do oběhu předem určené množství povolenek. Jejich vydávaný objem se každoročně snižuje, a postupem let by měl dosáhnout nuly. Tento pokles zaručuje snižování množství emisí vypouštěných do ovzduší.

4. CO2IN jako nástroj pro dobrovolnou kompenzaci emisí

CO2IN vytváří uhlíkové kredity podložené emisními povolenkami, čímž tento trh dělá dostupným i pro běžné firmy a jednotlivce, a certifikuje je podle ISO 14064-2 jako uhlíkovou redukci kompatibilní s nefinančním účetnictvím.

Při nákupu 100 CO2INů tak snížíte množství skleníkových plynů, které by jinak byly vypuštěny do ovzduší, o 1 tunu.

5. Co se děje s penězi za povolenky?

Peníze za emisi povolenek putují buď jednotlivým státům EU nebo do Innovačního či Modernizačního fondu EU. Z valné většiny jsou dále použity na projekty dekarbonizace v oblastech jako je bydlení nebo teplárenství, či zmírnění sociálních dopadů energetické tranzice.

Nákup CO2INů tak nejenom přímo snižuje emise, ale zároveň přispívá k financování projektů na snížení emisí v dalších oblastech.

6. Benefity CO2INu

CO2IN má i řadu dalších využití. Kromě toho, že si jako firma či jednotlivec můžete kompenzovat svou uhlíkovou stopu, tak můžete CO2INem také platit u našich partnerů. CO2IN lze také darovat v podobě poukazu vašim blízkým, zaměstnancům či novým zákazníkům.

Má to smysl...

Graf níže ukazuje, jak se v EU díky systému emisních povolenek daří snižovat emise skleníkových plynů. Tempo snižování je však zatím nedostatečné proto, abychom zabránili nejhorším dopadům klimatické změny a udrželi oteplování planety v mezích Pařížské klimatické dohody a vědeckého konsensu.

Emise v roce 1990

4901 mil. tun CO2eq

Emise v roce 2019

3735 mil. tun CO2eq